Omgaan met agressie

OMGAAN met AGRESSIE

Opleidingsduur:

1 dag


Niveau:

Zorg niveau 1


Kosten:

€ 249 pp


Sectoren:

Thuiszorg, Welzijn, Gezondheidszorg, Mantelzorg


Benodigde vooropleiding:

geen


Locatie:

Door heel Nederland (incompany)

De training ‘Omgaan met Agressie’ is enerzijds gericht op het verwerven van kennis en inzicht in agressief gedrag en anderzijds op het aanleren van hanteringvaardigheden. Zowel het gebied van ‘pratend oplossen’, als het ‘fysiek ingrijpen’ komen aan bod. De training kenmerkt zich door een interactief karakter met de deelnemers.


Tijdens de training wordt  gebruik gemaakt van een theoretisch kader door middel van het werkmodel “Omgaan met agressie”. Dit werkmodel wordt tijdens de bijeenkomst gebruikt als hulpmiddel tot bewustwording van het handelingsproces en als mogelijke aanvulling tot handelingstechnieken. Daarnaast worden cursisten gestimuleerd elkaar effectief feedback te geven, met behulp van het werkmodel. Een professionele trainingsacteur wordt als ‘levend lesmateriaal’ ingezet.Inhoud van de cursus:

 • Identificeren van verschillende vormen van agressie
 • Professioneel & methodisch handelen
 • Omgaan met agressie
 • Vluchten en vechten
 • Incidenten (case besprekingen)
 • Fysieke weerbaarheid (als praten niet helpt)
 • Simulaties
 • Juridische aspecten
 • Nazorg


Doelstellingen:

 • Agressieverhogend en -verlagend gedrag, herkennen en benoemen
 • Eigen emoties controleren
 • De situatie beter in kunnen schatten
 • De invloed van eigen angst en agressie op het functioneren onderkennen en beïnvloeden
 • Effectief en proportioneel zelfverdedigingtechnieken toepassen
 • Met collega’s overleggen over te volgen strategieën in omgaan met agressie